Павле Блесић је рођен 06. августа 1924. године. Син је Марка Блесића и Марије, рођ. Зелић.Основну школу похађао је у Сомбору, а ту је завршио и грађанску школу. Потом је, 1945. године, дипломирао на Државној трговачкој академији, а 1946. на Учитељској школи – Препарандији. 1955. године дипломирао је на ликовном одсеку Више педагошке школе у Новом Саду као најбољи студент.Од 1965. године члан је УЛУС-а, а апсолвирао је на Филозофском факултету 1971. године.