Буџет за 2019. годину


Конкурс за идејно решење логотипа фестивала ''Виминацијум - митови стари и нови'' и за идејно решење главне глумачке награде ''Златна фибула''


ПРАВИЛНИК ФЕСТИВАЛА ''Виминацијум фест митови стари и нови''


Годишњи програм рада за 2019. годину
Годишњи програм рада за 2018. год.


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗМЕНА 1 (26.2.2020.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Извештај о пословању са финансијским показатељима 2018.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - ИЗМЕНА 1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - ИЗМЕНА 2 (4.6.2019.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 3 (19.9.2019.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 4 (30.9.2019.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 5 (14.11.2019.)

-----------------------------------

План Јавних набавки за 2018. годину - Измена бр.2 (20.9.2018.)

Измена плана Јавних набавки за 2018. годину по Ребалансу 1

Ребаланс 1

План Јавних набавки за 2018. годину


Одобрена средства у 2018. години


ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2
21.6.2017.


        ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЕДИШТА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ


П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ


ИНФОРМАТОР О РАДУ


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020.


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016.


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017.


ЗАВРШНИ РАЧУН 2015.


 Завршни рачун 2017.


Завршни рачун 2018


 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3